e-mail: info@kredyt-express.pl
telefon: 122 100 120

ul. Kotańskiego 8/3, 10-166 Olsztyn

Kredyt Express Operator Produktów Finansowych należy do Odnaol Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tamka 16/37 (00-349) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000624003, NIP 7010588866, REGON: 364737833, kapitał zakładowy 5 000 zł.