Twój partner w biznesie

Nowe technologie cały czas kreują i wymuszają zmiany w świecie finansów. Rozwijają się firmy pożyczkowe, które są dostępne jedynie online. Pośrednicy chcący uzyskać przewagę konkurencyjną powinni zatem zmierzyć się z trendami technologicznymi i wyjść naprzeciw strategii łączącej świat zakupów online z offline.

Rozwiązaniem tego problemu jest unikalna oferta Kredyt Express, która poprzez swój system daje dostęp pośrednikom do świata sprzedaży pożyczek dostępnych dla klientów tylko w Internecie.

Sebastian Szablewski

Dyrektor Sprzedaży Kredyt Express – odpowiedzialny m.in. za wdrażanie strategii, negocjowanie relacji biz- nesowych, ocenę i rozwój nowych możliwości sprzedażowych, przygotowywanie umów i koordynacja nad ich realizacją, organizację pracy Regionalnych Kierowników Sprzedaży, monitoring i analizę danych rynkowych dotyczących produktów, konsumentów, a także prowadzenie szkoleń dedykowanych agentom i udział oraz prowadzenie konferencji.

Regionalni Kierownicy Sprzedaży

To zespół odpowiedzialny za bezpośredni kontakt oraz prowadzenie relacji biznesowych z agentami. Do ich obowiązków należy m.in. pozyskanie nowych agentów oraz koordynowanie współpracy od samego początku: podpisywanie z nimi umów, cykliczne wizyty w placówkach, informowanie o ofercie i produktach, szkolenia agentów w zakresie systemu, produktów i procesów.

Sławomir Dziwisz

Dział IT – zapewnia bezpośrednie wsparcie techniczne poszczególnych działów oraz odpowiada za instalację oraz konfigu- rację sprzętu i oprogramowania, utrzymywanie lokalnych sieci lokalnych (LAN) i rozległych (WAN). Do zadań działu IT należy także wybór i zakup sprzętu, oprogramowania i usług teleinformatycznych, prowadzenie ewidencji i rozliczanie zakupów sprzętu oraz pomoc przy wszelkich pracach działu IT.

Joanna Markowska

Dział Administracji – dział odpowiedzialny w szczególności za skoordynowane funkcjonowanie biura oraz organizację pra- cy. Do głównych zadań należą m.in: kompleksowa realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, zarządzanie zespołem, prowadzenie baz danych pracowników, zakup środków trwałych, przygotowywanie raportów i zestawień, a także współpraca z działem księgowości w kwestiach sporządzania dokumentów finansowych zgodnych z procedurami.

Magdalena Przywoźna

Dział Administracji – dział odpowiedzialny w szczególności za skoordynowane funkcjonowanie biura oraz organizację pra- cy. Do głównych zadań należą m.in: kompleksowa realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, zarządzanie zespołem, prowadzenie baz danych pracowników, zakup środków trwałych, przygotowywanie raportów i zestawień, a także współpraca z działem księgowości w kwestiach sporządzania dokumentów finansowych zgodnych z procedurami.

Infolinia Wsparcia Sprzedaży

Zespół dedykowany kompleksowej obsłudze agentów obejmująca m.in. kontakt systemowy, telefoniczny i mailowy w sprawach umów, rozliczeń i oferty produktowej. Ze- spół odpowiedzialny jest także za monitorowanie wniosków pożyczkowych, bezpośredni kontakt z pożyczkodawcami oraz udzielanie wszelkich informacji na temat oferty i dostępnych produktów